5 2021 .,
 
 
 
 
 
 
 
:
:


 
. , , .

(, , , , ) ...

  - ,   :

...

, , 466,6 . 50,3% , 16,7 . 358,4 /.

: 2019

... 0,5 , 0,6 , , .

.

. , , , , , 7 . .

,

... , , , , , , , , , . , . , , , . , , . , , , , , , , , , .

... , , , , , , , , , . , . , , , . , , . , , , , , , , , , .

... , , , , , , , , , . , . , , , . , , . , , , , , , , , , .

,

2016 . . -200 ; -4, 2 .

AVR 220 BK

220BK Variant Spirit Puma. 220BK Variant . (, ).

-2

... 1, 5, . ? , .

!

... , , , , , , , , , . , . , , , . , , . , , , , , , , , , .

,

... , , , , , , , , , . , . , , , . , , . , , , , , , , , , .

.

..., , , . , . , , , . , , . , , , , , ...

 
 

2020

2020 2020, 1 , 6-10, . , , . +79308992269 .

2016 . . -200 ; -4, 2 .

-

, , , ...

: :,, , . : 480201173/480401001. : 399431, , , , .

-

- 25 000,0 /, (, , , ) 9 000,0 / 15 000,0 /.

: , , , . : 2369002185/236901001. : 352700 . , . , 5.

, ,

.

- ; ; ; .

. ...

... : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

.

- -;-;-; ;;;;.

-: