3 2021 .,
 
 
 
 
 
 
 
:
:


 
. , , .

, .

, . ...

2018.

... , 4 ...

  - ,   :
. ...

. 1,02 978 . .

2020 .:

... - , ...

USDA , ...

... , , , , , .

. 2019

2019 42,2 . , 28,9% ( 17,2 . ) , 2018 .

,

..

... , , , , , , , , , . , . , , , . , , . , , , , , , , , , .

.

..., , . , . , , , . , , . , , , , , , ...

+

... , , , , , , , , , . , . , , , . , , . , , , , , , , , , .

,

! ! ! ! ...

... + + + ...

! ! ! ! ...

... + + + ...

! ! ! ! ...

... + + + ...

! ! ! ! ...

... + + + ...

;

... , , , , , , , , , . , . , , , . , , . , , , , , , , , , .

;

... , , , , , , , , , . , . , , , . , , . , , , , , , , , , .

 
 

! ! ! ! ...

... + + + ...

! ! ! ! ...

... + + + ...

! ! ! ! ...

... + + + ...

: : , , , , , , , , . : 3459013024/345901001.

: () : ,, , ,, , , , , , , , , , (...

: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,...

, ,

.

( ) - , - 5% 5% ...

( ). ...

- 683537. ( ) - , .

. . ...

- 683503. ( ) - , . - ; .

-: